Fem veckor

   
 

Två flickor och två pojkar tre veckor gamla
 

Valparna två veckor, mor och barn mår prima
 

Valparna 1 vecka
 

Nyfödda