Inga planerade kullar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag har valpträffar regelbundet.